Česká příroda zmizí kvůli americkým živočichům?

Dneska jsem četl zajímavý článek nazvaný Hrozba pro českou přírodu? Americký norek. Hned jsem si vzpomněl na známou kauzu mandelinky bramborové, kterou k nám v padesátých letech údajně poslali zlí američtí imperialisté. Mimochodem, mandelinka skutečně pochází z Ameriky.

Problém s americkým norkem lze přirovnat k něčemu podobnému. Snad jen s tím rozdílem, že nelikviduje plodiny, ale původní české živočichy. Už tak malá populace raků čelí vedle člověka dalšímu nebezpečí, a to americkému norkovi. Přinese americký norek do české přirody také demokracii, americkou svobodu projevu a americký způsob života po vzoru svých lidských amerických protějšků? Těžko říct, já bych se přimlouval za to, abychom zabránili dalšímu roztahování zvířecích američanů v Česku. Co vy?

Tagged: