Jak usměrnit intextovou reklamu Billboard

Již pár let používám na svých webech jako jeden ze zdrojů příjmů intextovou reklamu. Na těch českých mám nasazenu intextovou reklamu od společnosti Internet Billboard. Jsem s ní spokojen, žádné větší výhrady k ní nemám (snad jen to, že by se dalo uvažovat o změně barvy podtržených odkazů). Nedávno jsem ale řešil, jak usměrnit reklamního robota tak, aby intextovou reklamu aplikoval jen na obsah článků, nikoli na nadpisy stránky nebo na nějaké funkční prvky na boku. Díky rychlé odpovědi technické podpory z Internet Billboard jsem problém vyřešil úspěšně.

Chcete-li omezit oblasti, ve kterých se intextová reklama Billboard na vašem webu zobrazuje, pak stačí příslušné části HTML kódu upravit tak, aby měly určité třídy. Jestliže robot najde prvek s třídou class=“bbtext“, aplikuje intextovou reklamu jen na ni. Pokud jej nenajde, aplikuje reklamu v rámci celého těla stránky.

K dispozici máte také třídu class=“not4bbtext“, kterou robotu naopak sdělujete, že daný element chcete z aplikace intextové reklamy vyloučit. Jsou tedy možné různé kombinace:

<span class=“bbtext“> TENTO BLOK SE PROHLEDAVA </span>

<span class=“not4bbtext“> TENTO BLOK SE NEPROHLEDAVA </span>

<div class=“bbtext“> TENTO BLOK SE PROHLEDAVA </div>

<div class=“not4bbtext“> TENTO BLOK SE NEPROHLEDAVA </div>

Kombinace bloků:

<div class=“bbtext“>

<p> TENTO BLOK SE PROHLEDAVA </p>

<p class=“not4bbtext“> TENTO BLOK SE NEPROHLEDAVA </p>

<p> TENTO BLOK SE PROHLEDAVA </p>

</div>

V případě HTML je to jednoduchá úprava. Jestliže používáte redakční systém Drupal, stačí upravit šablonu node.tpl.php a do prvního DIVu rámujícího článek vložit class=“bbtext“. U Drupalu 7 je vhodnější použít úpravu doplněnou do souboru template.php, jelikož systém zde generuje automaticky různé další třídy. Následující úpravou tedy bbtext jen přidáte k ostatním třídám:

function nazevtematu_preprocess_node(&$variables) {
$variables[‚classes_array‘][] = ‚bbtext‘;
}

Tagged: ,